गावातील संपर्कासाठी

दाढ बु ग्रामपंचायत
दुरध्वनी क्रं.  02422 – 270181
मेल:   dadhbkgrampanchayat@gmail.com