जिल्हा व तालुका अंतर

अहमदनगर  ते दाढ बु अंतर: 75 कि।मी
दाढ बु ते शिर्डी अंतर: 28 कि।मी
दाढ बु ते राहाता अंतर: 24 कि।मी
दाढ ते मुंबई अंतर 260 कि।मी
दाढ बु ते औरंगाबाद अंतर 130 कि।मी
दाढ बु ते शिंगणापुर अंतर 55 कि।मी
नगर मनमाड हायवे 13 कि।मी